Karma Responsive WordPress Theme

Autizam

O tome psihijatri i neurolozi odlučuju pre svega na osnovu posmatranja pacijenata, beležeći ustaljene obrasce ponašanja, i probleme u društvenoj interakciji. To je i dalje subjektivna procena. Inge Kamp-Beker nalazi se na čelu odeljenja za psihologiju dece i mladih na univerzitetu u Marburgu. Granica između zdravlja i bolesti povlači se uglavnom tamo gde autistično ponašanje vodi dotle da neko ne može da samostalno ispuni svakodnevne obaveze. Ali da li je autizam karakterna osobina ili oboljenje? Da li su autistični ljudi jednostavno na kraju spektra veoma, veoma povučenih i nekomunikativnih osoba, ili postoji kvalitativna razlika između njih i ostalih ljudi?

Opis simptoma

Opis simptoma dečijeg autizma koje je prvi dao dr. Leo Kanner, dečiji psihijatar iz John Hopkins bolnice u Baltimoru 1943.godine: ”Autizam je ekstremno osamljivanje i samoizolacija kao i povlačenje od socijalnih kontakata tokom vrlo ranog razvoja, opsesivna potreba za nepromenjivošću okoline i dnevne rutine, preokupacija predmetima koji se koriste na neobičan ili nefunkcionalan način, rituali i stereotipno ponašanje, npr. njihanje, otpor prema učenju novog, teško oštećenje govora kod nekih do mutizma a kod drugih do nivoa bizarnog nefunkcionalnog govora, koji uključuje: eholaliju, perservaciju, stereotipni ili metaforični govor i neadekvatnu upotrebu zamenica.

Glavni patogeni poremećaj kod ove dece je nemogućnost uspostavljanja odnosa s ljudima i stvarima od samog početka njihovog života. Roditelji su rekli kako su sami sebi dovoljni, kao u školjci zatvoreni, najsrećniji kada su sami; u akciji su kada nema ljudi u blizini, potpuno nesvesni svega oko sebe; daju utisak tihih mudraca ali nesposobnih da ostvare normalne društvene odnose; ponašaju se kao da su hipnotizovani. To nije odstupanje od ranije prisutnih normalnih društvenih odnosa kao kod shizofrene dece ili odraslih, to nije povlačenje od ranije postojećih odnosa. Ovo je od početka ekstremna autistična usamljenost koja uvek prezire, ignoriše, odbacuje sve što dolazi spolja. Direktni fizički kontakti ili zvukovi su pretnja narušavanju samoće i doživljavaju se kao nepravedno, bolno i razočaravajuće iskustvo.”


  • Mnogo studija pokazuje da je autizam pre jedna osobina, da postoje karakteristike autizma i kod normalnih ljudi, i u još većem stepenu kod ljudi koji pate od nečeg drugog. Ali šta je tačno autizam? To je sve nejasnije.

    Inge Kamp-Beker, na čelu odeljenja za psihologiju dece i mladih na univerzitetu u Marburgu

  • Menjao sam sopstveno mišljenje o tome 20 do 30 puta, jer to je jako teško pitanje. Sven Belte