Ukoliko želite finansijski da podržite projekat Autizam – pravo na život, to možete učiniti korišćenjem podataka prikazanih ispod:

.

Udruženje Autizam – pravo na život
11000 Beograd, Srbija
PIB: 108073620
Matični broj: 28114524
Račun: 160 – 390169 – 68 Banca Intesa